Helsinki Intelligence –

Tiedolla johtamisen toimisto

Helsinki Intelligence auttaa yritystäsi tai yhteisöäsi saavuttamaan kilpailuetua laajalla tiedolla johtamisen palveluvalikoimalla, joka sisältää muun muassa tekoälyn, koneoppimisen ja asiakaskokemuksen johtamisen. Meidän avulla tieto muuttuu toiminnaksi ja tuloksiksi.

Kilpailuetua tiedolla johtamisella

Hyödynnä sisäistä ja ulkoista tietoa liiketoiminnassasi

Tiedolla johtaminen

Hyödynnä tietoa strategisena voimavarana ja vie liiketoimintasi uudelle tasolle Helsinki Intelligencen avulla. Meidän asiantuntijamme auttavat sinua tunnistamaan, analysoimaan ja hyödyntämään olennaiset tiedot, jotta voit tehdä parempia päätöksiä nopeammin ja tehokkaammin.

Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen

Hyödynnä tekoälyn ja koneoppimisen tuomat mahdollisuudet. Me autamme sinua integroimaan älykkäät teknologiat osaksi liiketoimintaasi, optimoimaan prosesseja ja parantamaan asiakaskokemusta.

Tekoälystrategia

Rakenna kilpailukykyinen tekoälystrategia Helsinki Intelligencen asiantuntemuksella. Autamme sinua määrittämään ja toteuttamaan tekoälyratkaisut, jotka tukevat yrityksesi tavoitteita ja kasvua.

Asiakaskokemuksen johtaminen

Erinomainen asiakaskokemus erottaa sinut kilpailijoista. Kehitämme yhdessä strategioita, jotka parantavat asiakaskokemusta jokaisessa kohtaamispisteessä ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä.

Asiakaskyselyt, -tutkimukset ja -analytiikka

Kerää arvokasta palautetta suoraan asiakkailtasi räätälöityjen kyselyiden kautta. Autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan kyselyt, jotka tuovat esiin olennaista tietoa asiakaskäyttäytymisestä ja preferensseistä.

Saat syvällistä ymmärrystä asiakkaidesi tarpeista ja odotuksista Helsinki Intelligencen toteuttamien kattavien asiakastutkimusten avulla. Käytämme uusimpia metodeja ja analyyseja tarjotaksemme sinulle konkreettisia kehitysehdotuksia.

Lean Six Sigma

Paranna tehokkuutta ja vähennä hukkaa Lean Six Sigma -menetelmien avulla. Meidän asiantuntijamme ohjaavat sinua prosessien optimoinnissa ja laadun parantamisessa, jotta voit saavuttaa huippusuorituskyvyn.

Digianalytiikka

Käännä digitaalinen data kilpailueduksi Helsinki Intelligencen digianalytiikan avulla. Tarjoamme syvällisiä analyyseja ja oivalluksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä ja optimoimaan digitaalisia kanavia.

Sosiaalisen median analytiikka

Hyödynnä sosiaalisen median potentiaali täysimääräisesti. Analysoimme sosiaalisen median trendit ja keskustelut, jotta voit parantaa markkinointistrategiaasi ja vahvistaa brändiäsi verkossa.

Tekstianalytiikka

Muunna tekstidata käyttökelpoiseksi tiedoksi tekstianalytiikan avulla. Tarjoamme edistyksellisiä työkaluja ja menetelmiä, jotka auttavat sinua analysoimaan ja hyödyntämään suurta tekstivolyymia tehokkaasti päätöksenteossa.

Tekoälyverkosto apunasi

Helsinki intelligencen asiantuntijoiden ja verkoston avulla saat parhaan tiedon tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista

Tekoälystrategiat ja -selvitykset

  • Helsinki Intelligence auttoi valtion virastoa tekoälyn hyödyntämisessä.
  • Helsinki Intelligence järjesti tekoälykoulutuksen valtion viraston koko henkilöstölle
  • Helsinki Intelligencen selvityksen avulla valtionhallinnon toimija selvitti tekoälyn mahdollisuuksia ulkoisen ja sisäisen tiedon hyödyntämisessä.
  • Helsinki Intelligencen tutkimuksen avulla selvitettiin parhaita käytäntöjä tiedon visualisoinnille
  • Helsinki Intelligencen avulla suuri Suomessa toimiva yritys selvitti tekoälyn mahdollisuuksia tulojen varmentamisessa (Revenue Assurance)
  • Helsinki Intelligencen avulla suomalainen start up -yritys muodosti tekoälystrategian

Asiakastutkimukset ja market intelligence

  • Suomalainen konsultointiyritys sai Helsinki Intelligencen tekemien markkinatutkimusten avulla apua palveluidensa myyntiin.
  • Helsinki Intelligence auttoi tiedolla johtamisen kehittämisessä ja markkinaymmärryksen keräämisessä suomalaista suuryritystä.

Digitaalinen liiketoiminta ja alustatalous

  • Helsinki Intelligence toteutti sähköisen markkinapaikan suomalaiselle yhteisölle
  • Helsinki Intelligence rakensi asiakkuudenhallintajärjestelmän, chat-asiakaspalvelun ja ajanvarausjärjestelmän suomalaiselle start upille