Asiakas- ja työntekijäkokemus

Tyytyväiset työntekijät saavat aikaan loistavan asiakaskokemuksen ja tyytyväiset asiakkaat. Erinomainen asiakaskokemus ja sitoutuneet työntekijät kasvattavat liiketoimintaa. Helsinki Intelligence tuo asiakaskokemukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen tietoa, ymmärrystä ja välineitä johtamisen tueksi.

Helsinki Intelligencen Ville Henttonen oli mukana Telialla luomassa useana vuonna Suomen parhaaksi arvioitua asiakaskokemuksen johtamista. Telia arvioitiin ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä ylimmälle kypsyystasolle (Visionary) asiakaskokemuksen johtamisessa (CXPA Finland). Telian brändit (Tele Finland ja Sonera) valittiin myös useana vuonna Suomen parhaiksi matkapuhelinoperaattoreiksi (EPSI Rating).

Asiakaskokemuksen johtaminen
Asiakaskokemuksen johtamisen toimintamallit
Asiakaskokemuksen kehittämisen koulutus
Prosessien kehitys

Asiakaskokemuksen seuranta ja analysointi

Asiakaskyselyt ja tutkimukset
Sosiaalisen median seuranta
Tekstianalytiikka
Digianalytiikka
Six Sigma
Liiketoiminta-analyysit
Kilpailijaseuranta ja markkina-analyysit

Työntekijäkokemus asiakaskokemusta rakentamassa
HR-analytiikka / People analytics